Hakkımızda

Consus Enerji > Hakkımızda

TÜRKİYE’NİN ENERJİ UZMANI

Global Yatırım Holding’in iştiraki olan Consus Enerji, yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği biyokütle ve güneş santralleri yatırımlarına ek olarak, dağıtık enerji tesislerini (kojenerasyon, trijenerasyon ve güneş) yap-işlet iş modeli ile hayata geçiren Türkiye’nin en büyük kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması olarak sektörüne liderlik ediyor.

Consus Enerji, Türkiye’nin dört bir köşesinde yeni nesil enerji yatırımlarını gerçekleştiriyor, enerjinin geleceği olan yenilenebilir kaynaklara yatırım yapıyor ve sanayi kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan enerji çözümlerini yerinde hayata geçiriyor.

Mühendislik birikimi ve enerji uzmanlığıyla, sanayiden tarıma ülke ekonomisinin itici gücü olmaya devam ediyor.

Faaliyet gösterdiği alanlarda katma değer yaratan, yenilikçi, dinamik ve saygın bir şirket olma vizyonuyla geleceğe bakan Consus Enerji, Türkiye’nin dört bir köşesinde doğru enerji yatırımlarına imza atıyor.

consus-enerji-hakkinda
consus-enerji-hakkinda-2

Biyokütle

Consus Enerji, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki santralleriyle biyokütleden elektrik üretimi yatırımlarına öncülük etmektedir. 12 MW’lık Aydın, 12 MW’lık Mardin ve 5,2 MW’lık Şanlıurfa biyokütle santralleriyle toplam 29,2 MW’lık kurulu güce sahip Consus Enerji’nin üç tesisi de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında yer almaktadır. Biyokütle yatırımları ile tarım sektöründeki paydaşlara destek olmak, bölgesel istihdamı geliştirmek ve ithal enerjiye olan bağımlılığı azaltarak ulusal ekonomiye çok yönlü bir katkı sağlamayı hedefleyen  Consus Enerji, biyokütle toplama faaliyetlerini ve enerji santrali operasyonlarını tek çatı altında birleştiren az sayıdaki şirketten biri olarak biyokütle alanında sektörüne öncülük etmektedir.

Güneş Enerjisi

2019 yılında Mardin’de ilk güneş enerjisi santrali olan 10,8 MWp kurulu güce sahip tesisini faaliyete geçiren Consus Enerji, 10 yıl boyunca YEKDEM kapsamında elektrik satışı yapacaktır. Önümüzdeki dönemde güneş enerjisi alanındaki kurulu gücünü önemli ölçüde artırmayı hedefleyen Consus Enerji, bu çerçevede sektördeki yeni yatırım fırsatlarını da sürekli değerlendirmektedir. Biyokütle santrallerinin bulunduğu bölgelerde tesis verimliliğini ve emre amadeliğini artırmak amacıyla, yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi yatırımlarını planlamakta olan Consus Enerji, diğer taraftan sanayiciler başta olmak üzere son kullanıcılara yap-işlet modeli kapsamında kuracağı güneş santralleri ile maliyet tasarrufu sağlamayı hedeflemektedir.

Dağıtık Enerji

Dağıtık enerji ve enerji verimliliği kapsamında gerçekleştirdiği kojenerasyon,  trijenerasyon ve güneş santral yatırımları ile Consus Enerji, Türkiye’de sekiz farklı noktada toplam 54,1 MW kurulu gücüyle, dağıtık enerji yatırımlarını yap-işlet iş modeli ile gerçekleştiren en büyük enerji hizmet firmasıdır. Güçlü finansal yapısı ve deneyimli işgücü sayesinde, son kullanıcıların ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayan kojenerasyon, trijenerasyon ve güneş santrallerini tüm maliyetlerini üstlenerek kurmaktadır. Diğer taraftan, bu tesisleri işleterek, son kullanıcıların enerji altyapısının yönetimini üstlenmektedir. Consus Enerji, müşterilerine uzun vadeli enerji performans sözleşmeleri yoluyla destek olarak, müşterilerinin kaliteli ve kesintisiz enerjiye ulaşmalarını sağlamakta, ulaşılan yüksek verim ile enerji maliyetlerini düşürmekte, uzmanlığıyla müşterilerinin rekabet gücüne katkıda bulunmaktadır.

CONSUS ENERJİ: TÜRKİYE’NİN ENERJİ UZMANI