İnsan Kaynakları

Consus Enerji > İnsan Kaynakları

İK Politikası ve Temel İlkelerimiz

İK misyonumuz, Consus Enerji vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda tüm iştiraklerimizin hedeflenen performans ve karlılığa ulaşmasına, çalışan verimliliğini arttırarak nitelikli, motivasyon ve bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak katkıda bulunmaktır.

İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri;

 • Stratejileri merkezi, politikaları iştiraklerimizin özel ihtiyaçlarına göre yerel olarak belirlemek
 • Çevik, dayanıklı ve proaktif bir organizasyon yapısı kurmak
 • Organizasyonel verimliliği arttırmak
 • Karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, iletişim kanallarının açık ve şeffaf olduğu bir çalışma ortamını yaratmak
 • Yüksek çalışan bağlılığını ve performansı teşvik etmek
 • Koşullara bağlı olarak değişen ve gelişen trendleri takip ederek insan kaynakları stratejilerini ve politikalarını sürekli gözden geçirmek, güncellemek
 • Kalite politikalarına, standartlarına uygun ve İSG politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek

Değerlerimiz

 • Saygıya ve güvene dayalı açık ilişkiler kurarız
 • Verdiğimiz sözün arkasında durur, karşılıklı güvene değer veririz
 • Yasalar ve toplumsal değerler ışığında, adil, dürüst ve ahlak kurallarına uygun davranırız
 • Değişen dünyayı takip eder, yeni fikir ve girişimlere destek veririz.
 • Önceden yapılmamışı denemek konusunda cesur davranırız.
 • Hedefe giden yeni yollar denemekten korkmayız.
 • Her çalışan ve fonksiyonun işe yaptığı katkıyı tanır ve bundan en yüksek değeri yaratmaya çalışırız.
 • Gerektiğinde hedeflerimizi gerçekleştirmek için başkalarıyla işbirliği yaparız.
 • Takım ruhu ile sorumluluklarının bilincinde, uyumlu, paylaşımcı, uzlaşmacı ve daima şirket menfaatlerini gözeterek çalışırız.
 • Sonuçlara odaklanır ve işimizi yaparken kurumumuzun hedeflerini aklımızdan çıkarmayız.
 • Sonuca giden yolda yüksek motivasyonla çalışır, inisiyatif alır ve çözüm üretiriz.
 • Hedefe ulaşmada en yüksek performansı göstermeye çalışırız.
 • Her türlü farklılığın bizim zenginliğimiz olduğunu bilir ve farklılıkları önemseriz.
 • Tüm insanların ve gezegenimizin faydasına olacak şekilde kaynakların etkin kullanımını destekleriz.
 • Kültürüne ve değerlerine bağlı, çağdaş ve ilerici bir toplum için kendimizi sorumlu hissederiz.

İK Uygulamalarımız

İşe Alım

İşe alım süreçlerinde, grubumuz hedef ve ilkelerine, kurum kültürüne ve görevin gerektirdiği yetkinliklere sahip adayları seçmek ve yerleştirmek amaçlanmaktadır.

Bu öncelikler doğrultusunda işe alım sürecimizde, yetkinlik bazlı mülakatlar, kişilik envanterleri gibi araçları kullanıyoruz.

Eğitim, Gelişim ve Kariyer Yönetimi

Çalışanların ve organizasyonun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan alan ve konularda şirket içi ve şirket dışı eğitim ve gelişim faaliyetlerini destekliyoruz. Çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırıyor, terfi veya yatay olarak ilerleyebilecekleri kariyer imkânlarını kendilerine sunuyoruz.

Ayrıca tesislerimizin bulunduğu bölgelerde, nitelikli iş gücüne erişimin sınırlı olması durumunda, gerekli iş üstü eğitimleriyle, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve böylece bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyoruz.

Performans Yönetimi

Uygulanmakta olan performans yönetim sistemiyle, grubumuz ve iştiraklerimizin hedefleriyle, çalışanların kişisel hedeflerinin bütünleştirilmesi, kişisel başarının desteklenmesi, çalışanlarımızın performanslarını objektif bir şekilde değerlendirerek performanslarının en üst noktaya taşınması ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Ücretlendirme sistemi, iş büyüklükleri, piyasa verileri ve şirket performansına göre oluşturulan ücret politikası ve bireysel hedeflere ulaşma başarısını esas alır. Rekabetçi, adil ve performansı ödüllendirmek suretiyle çalışanlarımızı motive etmeyi amaçlayan bir ücret, yan haklar ve sosyal yardımlar sistemi uygulanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Consus Enerji’de, çalışanların sağlık ve güvenliği en öncelikli konuların başında gelmekte ve çalışmalar, tüm iştirakler ve çalışanları kapsayacak şekilde yürütülmektedir. Faaliyetimizin bulunduğu tüm alanlarda iş sağlığı ve güvenliği yönetimi hem öngörülen riskleri önlemeye yönelik tedbirler, hem de olası bir olayda müdahale yöntemlerini dahil ederek kapsamlı bir şekilde düzenlenmekte ve organize edilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi ile ilgili prensipler aşağıda özetlenmektedir.

 • Tüm işletmelerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uyulur.
 • Teknolojik yeniliklerin takibi yapılarak tehlikeli olan ekipmanların tehlikesiz olan ile değiştirilmesi sağlanır.
 • İşyerlerimizde tehlike ve riskler faaliyet öncesi belirlenir; gerekli planlama, organizasyon yapılarak, personellerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmaları sağlanır.
 • Tehlikeleri kaynağında yok edecek önlemler alınır; kaynağında yok edilemeyen tehlikeler için önce toplu korunma yöntemleri sonrasında ise kişisel koruyucu önlemler alınır.
 • İşe alımlarda ve işbaşı sonrasında çalışanlarımızın mesleki tecrübelerinin arttırılması amacıyla mesleklendirme eğitimleri verilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün artırılması için periyodik eğitimler verilir.
 • Çalışanlarımızın hepsinin işletmelerimizdeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin tümünde yer alması sağlanır.
 • İşyerinde oluşabilecek kaza, yaralanma, hastalıklara karşı korunma ve kişisel koruyucu donanımların doğru ve eksiksiz kullanımı için çalışanlara özel eğitimler verilir.
 • Alt işveren ve ziyaretçiler işletme çalışanı gibi kabul edilir ve aramızda oldukları sürece işletmelerimizdeki sağlık ve güvenlik çalışmalarına katılımları sağlanır.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimiz mevzuatın yanı sıra gelişen teknoloji ve standartlara paralel bir şekilde sürekli olarak yenilenir ve geliştirilir.
 • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik bilinçlerinin daha da arttırılması amacıyla devamlı araştırma ve geliştirme, performans ölçme, değerlendirme çalışmaları yapılır.
 • Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği bileşenlerimiz “0” SIFIR KAZA hedefi ile tüm işletmelerimizde eksiksiz uygulanır.