Sürdürülebilirlik

Consus Enerji > Sürdürülebilirlik

Consus Enerji Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Consus Enerji’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı üç ana unsur üzerine inşa edilmiştir. Bunlar, çevre, sürdürülebilir üretim ile iş sağlığı ve güvenliğidir. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanarak düşük karbon salımı ile enerji üretmek ve enerji verimliliği Consus Enerji’nin temel sürdürülebilirlik anlayışının odağında yer almaktadır. Bunların yanı sıra, çalışan katılımı, paydaş katılımı ve sürdürülebilir tedarikçi yönetimi de sürdürülebilirlik politikasının önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

Çevre bilinci konusunda sürekli iyileştirme, iklim değişikliği ile mücadele, mevzuata tam uyum, ulusal ve uluslararası standart ve yeniliklerin takibi, çalışanların çevre bilincinin artırılması kurumsal önceliklerinin başında gelmektedir. Consus Enerji, yalnızca kendi tesislerinin çevresel çıkarlarını değil toplumun da çevresel çıkarlarını, karbon salımı, verimli kaynak kullanımı, her zaman yenilenebilir ve temiz hammadde tercihi ile en yüksek bilinç seviyesinde korumayı hedeflemektedir. Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı, bu kapsamda, yerel ve ulusal çaptaki tüm sürdürülebilirlik çalışmalarını yakından takip ederek, Consus Enerji ve iştiraklerine entegre etmekte, çalışanlar, paydaşlar ve tedarikçiler nezdinde uygulanmasını sağlamaktadır.

Kalite Yönetimi

Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz Consus Enerji’de toplam kalite yönetimini başarı ile uygulamak için kalite politikamız;
Kurumumuzun paydaş beklentileri ve vizyonuna uygun stratejik amaç ve hedefleri belirlemek ve gerçekleştirmek,
İlgili tüm yasal ve uluslararası uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
İş süreçlerimizin hedeflerine ulaşmasını engelleyen riskleri değerlendirmek ve önlem almak,
İş ortaklarımız ve toplumla güvene dayalı ilişkiler kurmak,
Süreçlerin mükemmelliğini sağlayarak paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak,
Kalite yönetim sistemini ve kuruluşumuzun ihtiyacı olan diğer sistemleri kurmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.
Bu bağlamda Consus Enerji ve bağlı iştiraklerinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi: ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standartlarında toplam 25 Sertifikamız bulunmaktadır.

KALİTE BELGELERİMİZ İÇİN TIKLAYIN

Çevre Yönetimi

Yerel ve ulusal çevre mevzuatlarına tam uyumlu, her zaman yenilenebilir ve temiz enerji üretimi faaliyetleriyle çevresel etkilerini en aza indirmek, Consus Enerji’nin çevre yönetim politikasının temelini oluşturmaktadır.

Faaliyetleri esnasında ortaya çıkan hava, gaz emisyon ve imisyonlarını proseste önleyecek şekilde kontrol altına almak, bağlı bulunduğu yönetmeliklerdeki limitlerin altında tutmak, sürekli iyileştirmeyle çevresel ayak izini azaltmak, atıkların ilgili yönetmelik ve standartlara en uygun şekilde bertarafını sağlamak ve oluşan atık suları ilgili yönetmeliklere göre en uygun şekilde arıtmak, çevre yönetim anlayışı kapsamında yürütülmektedir.

Consus Enerji, her biri kararlı bir çevre bilinci ile gerçekleştirdiği yatırımları yoluyla hava, su ve toprak kirliliğini kaynağında önlemeyi hedeflemektedir.

İklim Değişikliği ve Enerji

İklim değişikliğinin temelinde, endüstri ve üretim faaliyetlerinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan global ölçekteki hava, su ve toprak kirliliğinin kaynağında engellenememesi büyük rol oynamaktadır. Consus Enerji, mevzuatlara uyum sağlayarak, atıklarını kaynağında önleyerek, hava ve gaz emisyonlarını proseste ve hammadde süreçlerinde tercih ettiği yenilenebilir, temiz ve karbon dostu atıklardan sağlayarak, oluşabilecek atık suları tesislerinde tekrar değerlendirip deşarj miktarını en aza indirecek şekilde tasarlayarak iklim değişikliği ile mücadeleye tam destek vermektedir.

Biyokütle enerji santrallerinde üretilen enerjinin tamamı biyokütle kaynaklar kullanılarak sağlanmaktadır. Tarlada hasat sonrası kalan artık biyokütle sınıfındaki (pamuk sapı, mısır sapı, orman atıkları vb)  ürünleri ham madde olarak seçerek, çiftçilere ve ormanlara arazi temizlik desteği vermekte, fosil yakıt kullanımını engellemekte ve düşük emisyonlu temiz enerji üretimine katkı sağlamaktadır.

Consus Enerji ayrıca bünyesinde faaliyet gösteren kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerindeki üretimler ile enerji verimliliğine ve tasarrufuna büyük katkıda bulunmaktadır, emisyon salımları azaltılmaktadır.

Consus Enerji, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, yönetiminden çalışanlarına, tesislerinden iş süreçlerine, sürekli iyileştirme ve çevre bilincini arttırma konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Karbon ve Yenilenebilir Enerji Sertifikaları

Consus Enerji bünyesinde Aydın/Söke’de faaliyet gösteren Mavibayrak Enerji biyokütle Santralinin, uluslararası geçerliliği olan VCS (Verified Carbon Standard) sertifikası bulunmaktadır. Sertifikasyon çalışmaları kapsamında öncelikle sertifikayı veren uluslararası kuruluş Verra’nın Türkiye’de yetki verdiği bir doğrulayıcı kuruluştan onay alınmakta, ardından ek olarak Verra’nın kendi prosedürleri doğrultusunda projenin karbon azaltım miktarı nihai olarak onaylanmaktadır. Sertifikada belirtilen metodolojiye göre hesaplanan ve elde edilen sertifikalar, karbon emisyonu yüksek olup bunu azaltmak zorunda olan kuruluşların karbon ayak izlerini silebilmeleri amacıyla karbon ticaret pazarına dahil olmaktadır. Mavibayrak Enerji’nin ürettiği sertifikalar aynı zamanda havacılık sektörünün karbon ayak izlerini sıfırlamak için kullanabileceği Corsia Eligible statüsündedir.

Diğer taraftan, Mavibayrak Doğu Biyokütle Enerji Santrali, Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali ve Ra Güneş Enerji Santrallerinin ise I-REC (Yenilenebilir Enerji Sertifikası) sertifikaları bulunmakta olup, bu sertifikalar da son tüketicilerin hizmetine sunulmaktadır.

EMİSYON AZALTIMI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Consus Enerji’nin biyokütle ve güneş enerjisi yatırımları, fosil yakıt yerine yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanarak emisyon azaltımına katkıda bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji santrallerinde yıllık 80.000 ton CO2 eşdeğerini aşan miktarda emisyon azaltımına katkı sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, Mavibayrak Doğu Biyokütle Enerji Santrali ve Ra Güneş Enerji santrali GCC (Global Carbon Council) programına kayıtlı olup projeler listelenmiştir, ilgili karbon süreçleri devam etmektedir. Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali ise I-REC (Yenilenebilir Enerji Sertifikası) sertifikası bulunmakta olup, bu sertifikalar da son tüketicilerin hizmetine sunulmaktadır.