Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Consus Enerji > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu

Ana Başlık Notları 2023
Pay Sahipleri (%25) 93,09/100
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık (%25) 91,35/100
Menfaat Sahipleri (%15) 73,46/100
Yönetim Kurulu (%35) 80,25/100
Toplam 85,20/100

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (“Kobirate”) tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu (“Rapor”) tamamlanmış ve 3 Mayıs 2023 tarihinde açıklamıştır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz aynı tarih itibarıyla 8,52 (10 üzerinden) olarak belirlenmiştir.

Tarih Dosya Adı
03.05.2023 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Tıklayınız.