Consus Enerji > Dağıtık Enerji
kojenerasyon

Dağıtık Tesislerden Verimli Enerji Üretimi: Kojenerasyon, Trijenerasyon ve Güneş

Kojenerasyon sistemleri, başta doğalgaz olmak üzere diğer yakıtların bir motor veya türbinde yakılarak elektrik ve ısının birlikte üretildiği birleşik enerji sistemleridir. Kojenerasyonun amacı, birincil yakıt enerjisinden mümkün olan en yüksek verimi elde etmektir. Trijenerasyon sistemlerinde ise enerji, elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı olarak işletmelerin kullanımına sunulabilmektedir. Trijenerasyonun farkı, sisteme dahil edilen soğutma sistemi sayesinde üretilen ısının dönüştürülerek soğutma ihtiyaçları için de kullanılabilmesidir.

Tek kaynaktan elektrik, ısıtma ve soğutma olmak üzere değişik formlarda enerji sağlayan kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, toplamda %90’ı aşan yüksek enerji verimliliğine ulaşır. İhtiyaç duyulan enerji türlerini istenildiği zaman ve miktarda işletmelerin hizmetine sunar. Dağıtık enerji tesisleri, diğer bir deyişle enerjinin tüketim yerinde üretilmesine imkân sağlayan söz konusu tesisler, ortaya çıkardığı enerji verimliliği ve tasarrufun yanı sıra, iletim ve dağıtımda oluşan kayıpların da önüne geçer. Şebeke bağımlılığını azaltır ve kesinti, dalgalanma veya düzensizlik gibi olumsuzlukları en aza indirir.

Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, ekonomik avantajlar sağlamasının yanı sıra, doğaya salınan karbon emisyonlarında kayda değer bir azalma sağlayarak doğayı ve insanı korur.

Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Ülkemizin lider enerji hizmet firması (Esco) olan Tres Enerji, dünyanın çeşitli ülkelerinde başarıyla uygulanmakta olan birleşik ısı ve güç santralleri ve güneşe dayalı enerji üretimi ve yönetimi odaklı çözüm ve hizmetler sunmaktadır. Dağıtık kojenerasyon, trijenerasyon ve güneş enerjisi sistemlerine ilişkin tüm yatırımları üstlenerek tasarımını, kurulumunu ve finansmanını gerçekleştiren Tres Enerji, son kullanıcıların herhangi bir yatırım maliyetine katlanmadan enerji maliyetlerinde tasarrufa ulaşmalarını sağlamaktadır. Tres Enerji, hayata geçirdiği tesislerin işletme ve bakım dahil tüm faaliyetlerini de uzun vadeli sözleşmeler kapsamında gerçekleştirerek, son kullanıcılara sağladığı tasarrufu kesintisiz ve sürdürülebilir hale getirmektedir.

Ülkemizde enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına yönelik yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde, gerçek veya tüzel kişilerin kendi enerjilerini üretebilme hakkı tanınmıştır. Tres Enerji, işletmelerin lisanssız elektrik üretimi kapsamında kendi enerjilerini elde etmelerine olanak sağlamaktadır. Sanayi tesislerinin yanı sıra hastaneler, hava limanları, oteller ve alışveriş merkezleri, Tres Enerji’nin sunduğu hizmetleri tercih eden işletmelerin başında gelmektedir.

Tres Enerji, işletmelerin enerji faturalarını düşürerek tasarruf ve karlılık sağlar; son kullanıcıların faaliyet gösterdiği sektörlerdeki rekabet gücüne önemli katkılarda bulunur. Elektrik ve ısının birlikte kullanımı ile enerji çeşitliliğini ve verimliliğini üst seviyelere çıkarır. Güvenli ve kesintisiz enerji üretimi ile iş ve kalite kayıplarını en aza indirerek operasyonel verimliliği yükseltir. Şebeke kaynaklı elektrik kesintisi, frekans ve voltaj düzensizliklerinin yaratabileceği hasarları ve sorunları ortadan kaldırır. İşletmelerin ucuz, kesintisiz, güvenilir ve temiz bir enerji kaynağına sahip olmasını sağlar.

Tres Enerji’nin sunduğu hizmetler 4 ana başlıkta toplanır.

Sistem Analizi

 • Saha keşfinin yapılması
 • İşletmenin tüm tüketim verilerinin toplanması ve analiz edilmesi
 • İşletmenin tüketim kriterlerine uygun teknolojinin ve sistem kapasitesinin seçilmesi, tasarımının yapılması
 • İşletmeye uygun sistem ile elde edilecek tasarruf analiz raporunun hazırlanması
 • Tüm detay mühendislik süreçlerinin gerçekleştirilmesi

İzin Süreçleri

 • İşletmenin gerekli resmi izin dosyalarının işletme adına hazırlanması.
 • Resmi izin başvurularının takibi ve tamamlanması.
 • Sistemin resmi kabul işlemlerinin işletme adına takip edilmesi.

Sistem Kurulumu

 • Sistem tedarikinin ve montajının tüm maliyetler üstlenilerek gerçekleştirilmesi.
 • Elektrik ve mekanik entegrasyonlarının gerçekleştirilmesi, sistem test ve onaylarının yapılması.
 • Sistemin devreye alınıp işletmeye hazır hale getirilmesi.

işletme ve Bakım

 • Sözleşme süresince sistemin eksiksiz ve çalışır durumda olmasının sağlanması.
 • İşletmeye yönelik sorumlulukların üstlenilmesi ve sistemin işletmesinin gerçekleştirilmesi.
 • Bakım, onarım ve periyodik parça değişimlerinin yapılması.
 • Sistemin 7/24 anlık üretim, tüketim, tasarruf verilerinin izlenmesi ve depolanması.