Consus Enerji > Biyokütle
biyokutle

Gücünü Tarımdan Alan Yenilenebilir Enerji: Biyokütle

Fosil yakıtların yarattığı küresel ısınma tehlikesi ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri, dünyayı alternatif enerji kaynakları arayışına itmekte ve fosil yakıtlar yerini giderek rüzgâr, güneş, biyokütle ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakmaktadır.

Doğal kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından sürekli olarak yenilenebilen enerji olarak tanımlanan yenilenebilir enerji ya da başka bir deyişle sürdürülebilir enerji, kullandıkça tükenen bir kaynağa bağlı olmaksızın, sürekli kullanılabilen bir enerji türüdür.

Yenilenebilir enerji kaynakları, karbon emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmakta, yerli kaynak olduğu için enerjide dışa bağımlılığı azaltmakta ve istihdama katkı sağlamaktadır.

Biyolojik kütle olarak da adlandırılan biyokütle, organik içeriğe sahip ve çeşitli hazırlık işlemlerinden geçerek elektrik ve güç üretiminde kullanılabilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Biyokütle kaynağının depolanabilir olması, diğer yenilenebilir enerji çeşitlerine göre avantaj sağlamaktadır.

Biyokütle kaynaklarından enerji üretimi, enerji ithalatının önüne geçmesine ek olarak sağladığı ek istihdam ve sürdürülebilirlik ile ekonominin her alanı için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte biyokütlenin devamlı ve düzenli olarak temin edilebilir olması, yenilenebilir enerji üretiminin uzun vadede sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için önem kazanmaktadır.

Biyokütlenin sürdürülebilir bir şekilde enerji üretimi için kullanımının, kırsal bölgelerin kalkınması, farklı gelir kaynaklarının yaratılması, istihdam olanaklarının artması, fosil yakıt kullanımının ve ithalata bağımlılığının azaltılması, iklim değişikliğinin önüne geçilmesi, sera gazı emisyonunun azaltılması, biyolojik çeşitlilik, toprak kullanımı, su ve hava kirliliği gibi konularda olumlu etkileri bulunmaktadır.

Consus Enerji Biyokütle Yatırımları

Consus Enerji bünyesinde toplamda 29.2 Mwe kapasiteye sahip biyokütleden enerji üreten 3 adet santral bulunmaktadır.

  • Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. – Aydın
  • Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.- Mardin
  • Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. -Şanlıurfa

Consus Enerji biyokütle santrallerinde, gıda ve yem özelliği taşımayan ve farklı bir iş alanında değerlendirilemeyen tarımsal artıklar ve benzeri biyokütle kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir.

Mavibayrak Enerji Üretim AŞ

Aydın’ın Söke ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 hektar alanda kurulan ve Consus Enerji bünyesindeki ilk biyokütle santrali olan 12 Mwe kurulu güce sahip tesisin yatırımına 2016 yılında başlanmış, 2018 yılında da üretime geçilmiştir. Mevzuatta yapılan güncelleme kapsamında, santral içerisinde yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi yatırımının tamamlanarak üretime geçirilmesi planlanmaktadır.

Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.

Mardin’in Derik ilçesine 9 km uzaklıkta 19 hektar alanda kurulu 12 Mwe kapasitedeki biyokütle santralinin yatırımına 2018 yılında başlanmış, aynı yıl içerisinde devreye alınmıştır. Mevzuatta yapılan güncelleme kapsamında, santral içerisinde yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi yatırımının tamamlanarak üretime geçirilmesi planlanmaktadır.

Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi Tic A.Ş.

Şanlıurfa’nın Şenocak mevkiinde 2018 yılında faaliyete geçen tesis 5,2 MWe kurulu güce sahiptir. Mevzuatta yapılan güncelleme kapsamında, santral içerisinde yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi yatırımının tamamlanarak üretime geçirilmesi planlanmaktadır.

Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.

Edusa Atık, tarımsal artıklar başta olmak üzere çeşitli biyokütle kaynaklarının tedarik sorumluluğunu üstlenerek, Consus Enerji bünyesindeki santrallerin biyokütle tedariğini güvence altına almayı ve sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Hasat faaliyeti sonrasında çiftçilerin tarlalarında kalan ve geçmişte herhangi bir kullanım alanı bulunmayan tarımsal artıklar, çiftçiye yük ve maliyet doğurmadan toplanmakta ve Consus Enerji’nin sahip olduğu biyokütle elektrik santrallerinde enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Bu yöntemle hem çiftçilere üretim maliyetleri açısından destek olunmakta, hem de çoğu zaman tarlada yakılarak bertaraf edilmeye çalışılan tarımsal artıkların toprağa verdiği zararın önüne geçilerek tarımsal sürdürülebilirliğe ve verimliliğe katkı sağlanmaktadır.

Faaliyetlerini santrallerin bulunduğu Aydın, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere çevre illerde yoğunlaştıran Edusa Atık, bu bölgelerdeki çiftçiler, kamu kuruluşları ve çözüm ortakları ile yapılan uzun vadeli anlaşmalarla, biyokütle ürünlerinin üretim ve tedarikini gerçekleştirmektedir. Edusa Atık, çiftçinin hasat sonrası tarlada kalan artıklarını modern makineler ve ekipmanlarla toplayarak tarladan uzaklaştırmakta, çiftçiyi toplama yükünden ve maliyetlerinden kurtararak tasarruf sağlamaktadır.